-1
archive,category,category-artikkelit,category-1,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.3,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Title Image

Artikkelit

Näin viestit asiakkaalle laskurahoituksen käyttöönotosta

Näin viestit asiakkaalle laskurahoituksen käyttöönotosta

Siirryttyänne käyttämään laskurahoituspalvelua on tärkeää tiedottaa asiasta niitä asiakkaita, joiden laskuja aiotte rahoittaa. Tämä on hyvä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asiakkaanne ehtivät reagoida muutokseen ja tehdä tarvittavat muutokset myös omiin järjestelmiinsä. Asiakkaalta on tässä vaiheessa hyvä pyytää myös voimassa olevat laskutusohjeet, jotta laskutus olisi jatkossakin

Asiakastyytyväisyys

OTC Rahoitus Oy on luotettava ja asiakaslähtöinen rahoituskumppani, jonka tarkoituksena on kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Sujuvan yhteistyön lähtökohtana on joustavuus sekä asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt rahoituspalvelut. Toteutimme vuosina 2022 ja 2023 sähköiset asiakastyytyväisyyskyselyt rahoitusasiakkaillemme. Kyselyiden tavoitteena oli kerryttää ymmärrystä yhteistyömme toimivuudesta ja tuottaa ratkaisuja entistäkin paremman toiminnan

Mitä eroa on laskurahoituksella ja factoringrahoituksella?

Laskurahoitus vai factoringrahoitus?

Mitä eroa on laskurahoituksella ja factoringrahoituksella? Mistä tunnistaa oikeanlaisen yritysrahoituspalvelun? Nämä ovat kysymyksiä, jotka nousevat usein esiin, kun yritykset miettivät ratkaisuja omiin rahoitustarpeisiin. Jotta voimme tunnistaa ja valita yrityksen tarpeisiin sopivan rahoitusratkaisun, meidän tulee tuntea asiakkaamme. Keskustelemme aluksi yrityksen liiketoiminnasta, laskutusrakenteesta ja rahoitustarpeista. Avoin keskustelu

Näin vastaat pitkiin maksuaikoihin

Näin vastaat pitkiin maksuaikoihin

Maksuajat ovat pidentyneet jatkuvasti 2000-luvun aikana. Tänä päivänä on hyvin harvinaista nähdä laskuja, joiden maksuehtona on esimerkiksi 7 tai 14 vuorokautta. Kassa-alennukseen perustuviin maksuehtoihin törmää vielä harvemmin. Ajan trendi näyttää olevan, että tyypilliset maksuehdot liikkuvat pääsääntöisesti 21 vuorokaudesta aina 60 vuorokauteen. Yleisimmin käytetty maksuehto painottuu

Laskurahoituksen viisi vaihetta

Laskurahoituksen viisi vaihetta

1. Alkukartoitus – teidän tarpeisiinne räätälöity laskurahoitustarjous Asiakkaan tunteminen on keskeinen osa rahoitustoimintaa. Teemme alkukartoituksen, jossa keskustelemme kanssanne laskutusrakenteestanne ja liiketoiminnastanne. Kun tunnemme teidät ja liiketoimintanne, voimme myös tarjota juuri teidän tarpeisiinne sopivaa rahoitusratkaisua. 2. Laskurahoitussopimus Teemme puitesopimuksen, jossa sovimme selkeästi ja tarkasti palvelun hinnoitteluista ja ehdoista. Meille

Asiakkaan tunteminen vastuullisen rahoitustoiminnan käytäntönä

Asiakkaan tunteminen vastuullisen rahoitustoiminnan käytäntönä

Asiakkaan tunteminen on tärkeä osa liiketoimintaamme, luottopolitiikkamme toteuttamista ja riskienhallintaa. Meille asiakkaan tunteminen on myös lakisääteinen velvollisuus. Asiakkaan tunteminen (KYC = Know Your Customer) on rahanpesulaissa asetettu velvoite. Lain tavoitteena on estää rahanpesun ja terrorismin rahoittamista, helpottaa tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuoman

Tilinpäätöshetken tasejärjestelyt – kuinka hyödyntää laskurahoitusta

Tilinpäätöshetken tasejärjestelyt – kuinka hyödyntää laskurahoitusta

Usein puhutaan yhtiöiden tunnusluvuista ja niiden vaikutuksista yhtiöiden riskiluokitukseen eli ratingiin. Pankit luokittelevat yritykset omien riskiluokitusmalleihin perustuvilla työkaluilla vuosittain tilinpäätösten valmistuttua. Riskiluokitus vaikuttaa lainarahan hintaan eli rahoitusmarginaaliin ja siksi niiden merkitys on suuri. Riskiluokitus on voimassa seuraavaan tilinpäätöshetkeen saakka, joten lainarahan hinta on ”lukittu” vuodeksi

Tilitysten rahoitus

Tilitysten rahoitus

Vaikka yritykset ovat jo tottuneita factoringrahoituksen käyttäjiä, tilitykset tai niin sanotut itsetilityslaskut ovat perinteisesti jääneet laskusaatavarahoituksen ulkopuolelle. Tällöin toimittajat ovat joutuneet hakemaan muunlaisia käyttöpääomaan liittyviä ratkaisuja, joilla ovat kyenneet turvaamaan joustavan kassavirran. Tilitysten rahoittamisesta keskustellaan kuitenkin usein ja toiveena on ollut, että nämä saataisiin myös laskurahoituksen

Maksupostien rahoitus

Maksupostien rahoitus

Maksupostilla tarkoitetaan projektin tai hankinnan eri vaiheiden jaksotusta, jonka perusteella toimittajalla on oikeus laskuttaa tietty osuus tilaajalta kokonaiskustannuksesta. Suurien toimituksien tai projektien pilkkominen maksupostieriin toimittajan ja tilaajan välisellä sopimuksella on yleistä rakennus- ja teollisuusalalla. Maksupostierien määrät vaihtelevat 1–10 kappaleen välillä riippuen hankinnan tai projektin laajuudesta