-1
archive,category,category-artikkelit,category-1,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Artikkelit

Tilinpäätöshetken tasejärjestelyt – kuinka hyödyntää laskurahoitusta

Usein puhutaan yhtiöiden tunnusluvuista ja niiden vaikutuksista yhtiöiden riskiluokitukseen eli ratingiin. Pankit luokittelevat yritykset omien riskiluokitusmalleihin perustuvilla työkaluilla vuosittain tilinpäätösten valmistuttua. Riskiluokitus vaikuttaa lainarahan hintaan eli rahoitusmarginaaliin ja siksi niiden merkitys on suuri. Riskiluokitus on voimassa seuraavaan tilinpäätöshetkeen saakka, joten lainarahan hinta on ”lukittu” vuodeksi

Tilitysten rahoitus

Vaikka yritykset ovat jo tottuneita factoringrahoituksen käyttäjiä, tilitykset tai niin sanotut itsetilityslaskut ovat perinteisesti jääneet laskusaatavarahoituksen ulkopuolelle. Tällöin toimittajat ovat joutuneet hakemaan muunlaisia käyttöpääomaan liittyviä ratkaisuja, joilla ovat kyenneet turvaamaan joustavan kassavirran. Tilitysten rahoittamisesta keskustellaan kuitenkin usein ja toiveena on ollut, että nämä saataisiin myös laskurahoituksen

Maksupostien rahoitus

Maksupostilla tarkoitetaan projektin tai hankinnan eri vaiheiden jaksotusta, jonka perusteella toimittajalla on oikeus laskuttaa tietty osuus tilaajalta kokonaiskustannuksesta. Suurien toimituksien tai projektien pilkkominen maksupostieriin toimittajan ja tilaajan välisellä sopimuksella on yleistä rakennus- ja teollisuusalalla. Maksupostierien määrät vaihtelevat 1–10 kappaleen välillä riippuen hankinnan tai projektin laajuudesta

Näin vastaat pitkiin maksuaikoihin

Maksuajat ovat pidentyneet jatkuvasti 2000-luvun aikana. Tänä päivänä on hyvin harvinaista nähdä laskuja, joiden maksuehtona on esimerkiksi 7 tai 14 vuorokautta. Kassa-alennukseen perustuviin maksuehtoihin törmää vielä harvemmin. Ajan trendi näyttää olevan, että tyypilliset maksuehdot liikkuvat pääsääntöisesti 21 vuorokaudesta aina 60 vuorokauteen. Yleisimmin käytetty maksuehto painottuu

Näin viestit asiakkaalle laskurahoituksen käyttöönotosta

Laskurahoituksen käynnistyttyä on aika tiedottaa asiasta niitä asiakkaita, joiden laskuja aiotte rahoittaa. Asiasta on hyvä kertoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asiakkaanne ehtivät reagoida muutokseen ja tehdä tarvittavat muutokset järjestelmiinsä. Asiakkaalta on myös hyvä tässä vaiheessa tiedustella laskutusohjeet, jotta laskutus olisi mahdollisimman sujuvaa kaikkien osapuolten kannalta myös

Laskurahoituksen viisi vaihetta

1. Alkukartoitus – teidän tarpeisiinne räätälöity laskurahoitustarjous Asiakkaan tunteminen on keskeinen osa rahoitustoimintaa. Teemme alkukartoituksen, jossa keskustelemme kanssanne laskutusrakenteestanne ja liiketoiminnastanne. Kun tunnemme teidät ja liiketoimintanne, voimme myös tarjota juuri teidän tarpeisiinne sopivaa rahoitusratkaisua. 2. Laskurahoitussopimus Teemme puitesopimuksen, jossa sovimme selkeästi ja tarkasti palvelun hinnoitteluista ja ehdoista. Meille