1315
post-template-default,single,single-post,postid-1315,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.3,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Title Image

Asiakkaan tunteminen vastuullisen rahoitustoiminnan käytäntönä

Asiakkaan tunteminen vastuullisen rahoitustoiminnan käytäntönä

Asiakkaan tunteminen vastuullisen rahoitustoiminnan käytäntönä

Asiakkaan tunteminen on tärkeä osa liiketoimintaamme, luottopolitiikkamme toteuttamista ja riskienhallintaa. Meille asiakkaan tunteminen on myös lakisääteinen velvollisuus.

Asiakkaan tunteminen (KYC = Know Your Customer) on rahanpesulaissa asetettu velvoite. Lain tavoitteena on estää rahanpesun ja terrorismin rahoittamista, helpottaa tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuoman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että otamme tarkasti selkoa mm. asiakkaasta, yrityksen omistusrakenteesta sekä yritystoiminnan luonteesta ja laajuudesta. Hyödynnämme tuntemisessa mahdollisuuksien mukaan julkisista rekistereistä ja muista tietokannoista saatavia tietoja, mutta joitakin tietoja kysymme myös suoraan asiakkaalta. Tavoitteenamme on, että tuntemiskäytäntömme olisi asiakkaalle mahdollisimman vaivaton.

Asiakassuhde aloitetaan tuntemisprosessilla, jonka jälkeen päivitämme tuntemistietoja aktiivisesti ja kysymmekin asiakkailtamme näitä kysymyksiä säännöllisin väliajoin. Ajantasaiset asiakastiedot mahdollistavat turvallisen ja jouhevan asioinnin.

Vaikka meillä on lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaamme, on se ennen kaikkea myös asiakkaan etu. Asiakkaan tuntemiseen liittyvät toimet tehostavat asiakkaidemme omaa riskienhallintaa liittyen vastapuolen liiketaloudelliseen riskiin. Prosessimme kautta pystymme havaitsemaan mahdollisen poikkeavan tai epäilyttävän toiminnan, seuraamaan sanktiolistoja ja varmistamaan sen, ettei asiakkaidemme vastapuolta ole asetettu pakotelistalle. Pakotelistojen ajantasainen seuranta korostuu tänä päivänä monella eri liiketoiminta-alueella.

Tuntemistietojen avulla opimme tuntemaan asiakkaamme paremmin ja voimme näin tarjota myös yrityksen tilanteeseen sopivimmat rahoituspalvelut.

Haluatko lisätietoja rahoituspalvelustamme? Ota yhteyttä puhelimitse 045 165 1606 tai sähköpostitse laskukauppa@otc.fi.