1162
post-template-default,single,single-post,postid-1162,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.3,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Title Image

Maksupostien rahoitus

Maksupostien rahoitus

Maksupostien rahoitus

Maksupostilla tarkoitetaan projektin tai hankinnan eri vaiheiden jaksotusta, jonka perusteella toimittajalla on oikeus laskuttaa tietty osuus tilaajalta kokonaiskustannuksesta. Suurien toimituksien tai projektien pilkkominen maksupostieriin toimittajan ja tilaajan välisellä sopimuksella on yleistä rakennus- ja teollisuusalalla. Maksupostierien määrät vaihtelevat 1–10 kappaleen välillä riippuen hankinnan tai projektin laajuudesta ja yleensä maksuehdot liikkuvat 21–60 vuorokauden tienoilla.

Maksupostierien rahankierto kassaan on hidasta. Ennen ensimmäisen erän kotiutumista on toimittaja hankkinut raaka-aineet, maksanut palkkoja ja muita tilaukseen liittyviä kustannuksia. Projektin aloittaminen vaatii siis toimittajalta erittäin vahvaa kassaa tai ulkopuolista rahoitusta.

Perinteisesti yrityksen ainoiksi vaihtoehdoiksi ulkopuoliseen käyttöpääomarahoitukseen ovat jääneet pankkilaina tai luotollinen tililimiitti, jotka molemmat vaativat vakuuksia. Riittävän vakuusmäärän hankkiminen voi olla haastavaa, jos olemassa olevat vakuudet on jo käytetty esimerkiksi kiinteistöön tai laitekantaan liittyvissä investoinneissa, jotka on rahoitettu pankkilainalla. Tilannetta ei helpota se, että myös tilaaja voi vaatia toimittajalta työ- ja takuuaikaisen vakuuden, joka on tyypillisesti pankkitakaus.

Olennaista toimittajan kannalta on ratkaista, kuinka maksupostit voidaan rahoittaa mahdollisimman tehokkaasti yhtiön vakuusreservi huomioiden. Laskurahoitus voi olla tällaisessa tilanteessa ratkaisu, koska se ei sido yrityksen olemassa olevia vakuuksia ja laskurahoituslimiitti kasvaa saatavien mukana. Saatavat itsessään muodostavat vakuuden laskurahoituslimiitille.

Maksupostien rahoittaminen laskurahoituksella

Nykyään osa rahoitusyhtiöistä on jo kykeneviä ja halukkaita tarjoamaan laskurahoitusta maksupostien rahoittamiseen tietyissä puitteissa. Käytännössä maksupostien rahoitusaste on usein matalampi kuin normaalissa laskurahoituksessa. Lisäksi asetetaan tilaajakohtaisia ostajalimiittejä esimerkiksi siitä, kuinka paljon saatavia yhdellä tilaajalla voi olla avoinna yhtä aikaa. Ennen maksupostierän hyväksymistä laskurahoitukseen tilaajalta vaaditaan kirjallinen kuittaus siitä, että erä on laskutuskelpoinen.

Maksupostien rahoitukseen liittyvistä ratkaisuista kannattaa kysyä rahoitusyhtiön yhteyshenkilöltä. Yleensä rahoittaja edellyttää ensimmäisenä nähtäväkseen toimitukseen liittyvän sopimuksen ja maksupostitaulukon. Asian eteneminen riippuu siitä, millaisessa liiketaloudellisessa tilanteessa tilaaja on projektin alkaessa. Loput ratkaistavat asiat ovat teknisiä ja liittyvät muun muassa laskujen rahoitusasteeseen, laskutuslupiin, maksuehtoihin ja markkinoiden tilanteeseen.

Käyttöpääomarahoituksen onnistuminen on kriittinen asia projektin tai toimituksen sujuvuudelle ja onnistumiselle. Rahoituksen tulee olla kunnossa ja toimivasti rakennettu, jotta projekti kyetään viemään suunnitellusti maaliin saakka.

 

Mikäli kiinnostuit yrityksenne maksupostien rahoituksesta, soita 045 165 1606!