1178
post-template-default,single,single-post,postid-1178,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.3,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Title Image

Tilinpäätöshetken tasejärjestelyt – kuinka hyödyntää laskurahoitusta

Tilinpäätöshetken tasejärjestelyt – kuinka hyödyntää laskurahoitusta

Tilinpäätöshetken tasejärjestelyt – kuinka hyödyntää laskurahoitusta

Usein puhutaan yhtiöiden tunnusluvuista ja niiden vaikutuksista yhtiöiden riskiluokitukseen eli ratingiin. Pankit luokittelevat yritykset omien riskiluokitusmalleihin perustuvilla työkaluilla vuosittain tilinpäätösten valmistuttua. Riskiluokitus vaikuttaa lainarahan hintaan eli rahoitusmarginaaliin ja siksi niiden merkitys on suuri. Riskiluokitus on voimassa seuraavaan tilinpäätöshetkeen saakka, joten lainarahan hinta on ”lukittu” vuodeksi eteenpäin.

Riskiluokituksessa pyrkimyksenä on käyttää tunnuslukuja mahdollisimman laaja-alaisesti. On hyvä kuitenkin muistaa, että riskiluokitus perustuu aina vain tilinpäätöshetken tilanteeseen, kun riskiluokituksen perustana käytetään viimeisintä vahvistettua sekä tilintarkastettua tilinpäätöstä. Tilinpäätöksestä lasketaan eri tunnuslukuja, mitkä vaikuttavat eri suuruisilla painoarvoilla yhtiön saamaan riskiluokkaan. Suuren painoarvon saavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi: omavaraisuusaste, käyttökate, korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen, korollisten velkojen suhde liikevaihtoon ja sijoitetun pääoman tuotto. Osa tunnusluvuista muodostetaan taseen luvuista, kun taas toiset tulevat tuloslaskelman lukujen kautta. Riskiluokituksessa kiinnitetään myös huomiota yrityksen kassavirran vahvuuteen.

Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen voi olla hyvä pohtia keinoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa tase-eriin. Yhtiön tase kasvaa investointien seurauksena tai voimakkaan kasvun myötä. Voimakas kasvu kasvattaa myyntisaamisten määrää ja ostovelkojen/käyttöpääomarahoituksen määrää. Taseen kasvu heikentää tunnuslukuja nopeasti, vaikka toiminta on kannattavaa.

Laskurahoituksen hyödyntämisen prosessi tasejärjestelyissä

Helpoin, nopein ja joustavin tapa tehdä tasejärjestely on myydä myyntisaatavat rahoitusyhtiölle. Keskeistä järjestelyssä on, että myyntisaatavien osalta riski siirtyy kokonaisuudessaan rahoitusyhtiölle.

Prosessina tämä etenee siten, että asiakas yhdessä rahoitusyhtiön kanssa määrittelee ne ostajat ja laskut, jotka myydään rahoitusyhtiölle ennen tilinpäätöksen päättymistä. Tästä laaditaan sopimus ja rahoitusyhtiö maksaa saatavat kokonaisuudessaan vähennettynä palkkiolla myyjälle. Tämän jälkeen laskusaatavat maksetaan ostajien toimesta suoraan rahoitusyhtiölle maksuehtojen mukaisesti. Järjestelyn seurauksena myyntisaatavien määrä pienenee taseessa ja vastaavasti kassavarat lisääntyvät. Lisääntyneillä kassavaroilla voidaan esimerkiksi maksaa ostovelkoja tai pankkilainoja pois, jolloin tase kokonaisuudessaan pienenee ja tunnusluvut paranevat.

Edellä mainittu järjestely edellyttää yleensä tapauskohtaista räätälöintiä ja suunnittelua yhdessä myyjän kanssa. Tasejärjestely soveltuu parhainten pk-yrityksille, joiden tase on yli 3 mEUR. Koska prosessi vaatii aina jonkin asteista räätälöintiä, olisi hyvä että asiasta aloitetaan keskustelut rahoitusyhtiön kanssa riittävän aikaisin ennen tilinpäätösajankohtaa.

 

Haluatteko keskustella lisää laskurahoituksen hyödyntämisestä tilinpäätöshetken tasejärjestyissä? Tavoitatte meidät puhelimitse 045 165 1606 tai sähköpostitse laskukauppa@otc.fi.