1153
post-template-default,single,single-post,postid-1153,single-format-standard,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-9.3,ajax_fade,page_not_loaded,popup-menu-slide-from-left,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Title Image

Näin vastaat pitkiin maksuaikoihin

Näin vastaat pitkiin maksuaikoihin

Näin vastaat pitkiin maksuaikoihin

Maksuajat ovat pidentyneet jatkuvasti 2000-luvun aikana. Tänä päivänä on hyvin harvinaista nähdä laskuja, joiden maksuehtona on esimerkiksi 7 tai 14 vuorokautta. Kassa-alennukseen perustuviin maksuehtoihin törmää vielä harvemmin. Ajan trendi näyttää olevan, että tyypilliset maksuehdot liikkuvat pääsääntöisesti 21 vuorokaudesta aina 60 vuorokauteen. Yleisimmin käytetty maksuehto painottuu pitkälti 30-45 vuorokauteen.

Suurten yritysten osalta vaikuttaa siltä, että he edellyttävät maksuehtojen olevan 45-60 vuorokautta. Joissakin tapauksissa on toimittajille esitetty myös 90-120 vuorokauden maksuehtoja. Suuryritykset optimoivat omaa tasettaan ja käyttöpääomaan sitoutuneen rahan määrää. Toimittajakenttä joutuu toimimaan ”pankkina”, kun maksuehdot ovat pitkiä.

Monesti toimittajalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä esitetty maksuehto, mikäli haluaa voittaa urakan itselleen.  Sitoutuneelle käyttöpääomalle tulisikin aina laskea kustannus, mikä huomioidaan jo tarjousta jätettäessä. Mitä laajempaa yrityksen toiminta on ja mitä enemmän prosessi sisältää jalostamista, niin sitä suuremmat ovat sitoutuneen käyttöpääoman kustannukset toimittajalle.

 

Pitkät maksuajat ja niihin vastaaminen

Pitkien maksuehtojen tuomiin haasteisiin on löydettävissä monenlaisia ratkaisuja. Tavanomaisimmat ratkaisut ovat: lyhytaikainen pankkilaina, luotollinen tililimiitti, projektirahoitus tms. Kaikki edellä ovat toimivia ratkaisuja, kun yrityksellä on vakuuksia riittävästi. Aina tällaista tilannetta ei ole. Toinen tapa ratkaista ongelma on ottaa factoringrahoitus käyttöön. Tämä rahoitusinstrumentti ei vaadi erillisiä vakuuksia, vaan myyntisaatavat itsessään muodostavat vakuuden. Kun liiketoiminta kasvaa voimakkaasti, on myös factoringlimiitin korotus helppoa ja joustavaa koska pohjalla oleva saatavakanta kasvaa.

Factoringrahoituksen käyttäminen on järkevää monestakin syystä. Rahoitusinstrumentti ei sido vakuuksia ja limiitin määrää voidaan korottaa joustavasti laskutuksen kasvaessa. Factoringrahoitus – laskusaatavalimiitti ei ole pelkkä rahoitusinstrumentti, vaan mukana tulee paljon muitakin palveluita kuten esimerkiksi ensiperinnän hoito, jälkiperinnän hoito, saatavien valvonta, ostajien riskitason seuranta jne. Rahoitusinstrumentin mukana tulevat palvelut helpottavat monesti taloushallinnon työtä ja tietyt rutiinit jäävät rahoitusyhtiön hoidettavaksi.

Factoringrahoituksella yritys saa nopeasti käyttöönsä myyntisaataviin sitoutuneen pääoman ja näin ollen yrityksessä oleva vakuusreservi jää muiden rahoitustarpeiden käyttöön. Lisäksi factoringrahoitus mahdollistaa entistä joustavampien maksuehtojen käytön kilpailutilanteissa. Joskus maksuehdon pituudella voi olla ratkaiseva merkitys siihen kuka urakan voittaa.

Keskeisin hyöty factoringrahoituksesta on, että yritys voi tämän avulla turvata riittävän likviditeetin erittäin voimakkaan kasvun vaiheessa. Laskusaatavarahoitus tukee yrityksen kasvua tai voimakkaita kausivaihteluita riittävän joustavasti. Kasvuvaihe voidaan toteuttaa rahoituksen osalta luottavaisin mielin, kun tiedetään että saatavat kiertävät kassaan joutuisasti. Liiketoiminnan kasvu vaatii monesti useampien rahoitusinstrumenttien käyttöä ja laskusaatavarahoitus on yksi olennainen osa yritysten rahoitusta tänä päivänä.

 

Haluatko lisätietoja factoringpalvelustamme? Soita 045 165 1606.